Home · Telefony · Telefon czy Smartfon?

Telefon czy Smartfon?

Odpowiedź na pytanie o to, które urządzenie mobilne: telefon komórkowy czy Smartfon, jest bardziej przydatne, nie jest prosta. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że oba urządzenia mają bardzo podobne zastosowanie i bardzo zbliżone funkcje. Są też jednak pewne różnice. Jakie? Wymienić można tu dwie podstawowe: - Smartfony najczęściej mają więcej funkcji i można za ich pomocą korzystać z większej liczby aplikacji, choć oczywiście nie jest to regułą; - Smartfony mogą z powodzeniem zastępować komputery, ponieważ spełniają zdecydowaną większość funkcji, które przypisuje się standardowym komputerom stacjonarnym, w tym dostęp do internetu, korzystanie z kreatorów tekstu, komunikowanie się z innymi osobami, itd. Nie można zapomnieć jednak o tym, że przy dzisiejszym stanie rozwoju technologicznego telefony komórkowe również spełniają coraz więcej funkcji. I różnice, o których mowa powyżej, coraz bardziej się zacierają. W związku z tym odpowiedź na pytanie postawione wyżej staje się jeszcze trudniejsza. Należy, jak się wydaje, skonkludować, że wybór pomiędzy smartfonem a telefonem komórkowym jest niezwykle trudny i każdy powinien rozstrzygnąć tę wątpliwość we własnym zakresie, tzn. samodzielnie podejmując decyzję. Jako zjawisko pozytywne należy podać fakt, że zarówno telefony komórkowe jak i smartfony są w Polsce coraz liczniejsze, co świadczy o znaczącym postępie jeśli chodzi o korzystanie przez Polaków z nowych technologii. I w równym stopniu jest to „zasługą” obydwu urządzeń mobilnych, o których mowa.
Powiązane artykuły:
  • Tablety a telefony komórkowe
    Tablety są obecnie coraz popularniejszymi urządzeniami, które z powodzeniem zastępują komputery stacjonarne i laptopy. Tablety posiadają większość, jeśli nie wszystkie funkcje, które posiada standardowy komputer. W...
  • Przyszłość telefonów stacjonarnych
    Czy telefony stacjonarne, w związku z szybkim rozwojem i wzrostem popularności telefonów komórkowych, mają jeszcze rację bytu? Wydaje się, że na to pytanie należy odpowiedzieć...
  • Wzrost liczby telefonów komórkowych w Polsce
    Wzrost popularności telefonów komórkowych w Polsce w ostatnich latach jest widoczny i oczywisty. Skąd ta popularność się bierze? Wymienić tu można wiele istotnych argumentów. Wśród...

Copyright 2012