Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · W jaki sposób procesor współpracuje z pamięcią operacyjną ?

W jaki sposób procesor współpracuje z pamięcią operacyjną ?

Liczba linii adresowych jest równa liczbie bitów adresu, a liczba linii danych jest równa długości komórki. Liczba linii sterujących zależy od konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego. Można wyodrębnić linię wyboru rodzaju operacji (odczyt, zapis) oraz linię sygnalizującą procesorowi stan pamięci (zajęta, wolna).Trafia on do rejestru.

Następnie procesor wysyła sygnał „czytaj", który uruchamia układy sterujące. Na podstawie zawartości RA lokalizują żądaną komórkę i przesyłają jej zawartość do rejestru buforowego. Analogicznie przebiega współpraca procesora z pamięcią podczas przesyłania informacji. Procesor umieszcza adres komórki na liniach adresowych, dane na liniach danych i wysyła sygnał „zapisz". Adres i dane trafiają do odpowiednich rejestrów, po czym układy sterujące pamięci aktualizują komórkę i uaktualniają jej zawartość. W jaki sposób procesor współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi? Taki na przykład jak modem USB, dzięki któremu działa Internet mobilny. Internet bezprzewodowy nie zawsze uzależniony jest od modemu, łatwy w użytkowaniu jest też Internet na kartę. Urządzenia zewnętrzne działają z reguły na nieco innych zasadach niż komputer. Oprócz elektronicznych układów sterujących zawierają one często elementy mechaniczne lub elektromechaniczne.
Powiązane artykuły:
  • Internet zawsze dostępny
    Jeśli programy nie wykonują żadnych operacji zewnętrznych, to każdy z nich uzyskuje cyklicznie dostęp do procesora, 51 ms. W ten sposób wszystkie programy wykonują...
  • Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?
    Współcześnie każdy posiada laptopa, który nie tylko jest podstawowym narzędziem pracy, ale też stanowi stałe źródło informacji, takie możliwości daje Internet bezprzewodowy, ...
  • Jakie podstawowe parametry charakteryzują urządzenia
    Bardzo trudno wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rozmaitość urządzeń zewnętrznych jest zdumiewająca. Różnorodność ta wynika z wielu możliwych postaci informacji wprowadzanych bądź wyprowadzanych z...

Copyright 2012