Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Urządzenia zewnętrzne w komputerze

Urządzenia zewnętrzne w komputerze

W urządzeniach zewnętrznych, dzięki którym działa Internet mobilny parametry, a zwłaszcza szybkość działania istotnie różnią się od szybkości procesora i pamięci. Poza tym, występujące w nich prądy i napięcia mają często wartości znacznie odbiegające od typowych parametrów sygnałów wewnątrz komputera. Aby procesor mógł efektywnie współpraco­wać z tak istotnie różną od siebie klasą urządzeń, opracowano specjalne -kłady dopasowujące. Zapewniają one m.in. konwersję informacji i to zarówno postaci, jak i sposobu przesyłania, konwersję poziomów sygnałów, wzajemne dopasowanie szybkości itd. W skład tego systemu wchodzi m.in. magistrala wejścia/wyjścia. Zawiera na m.in. linie adresowe pozwalające procesorowi wskazać urządzenie, z którym chce współpracować, linie sterujące służące do przesyłania rozkazów dla urządzenia, linie stanu sygnalizujące stan urządzenia i linie danych, za pomocą których następuje wymiana informacji. Nie wszystkie komputery mają wydzieloną magistralę wejścia wyjścia. W minikomputerach PDP-11 używa się do tego celu magistra uniwersalnej, która służy do wymiany danych między procesorem i pamięcią. Współcześnie trudno byłoby sobie wyobrazić laptop bez modemu USB, dzięki któremu możliwy jest Internet bezprzewodowy, konkurencję może tylko stanowić Internet na kartę.
Powiązane artykuły:
  • E- praca
    E- praca to propozycja zatrudnienia dla osób, które mogą pracować zdalnie. Na czym polega taka praca ?Pracownik musi mieć do dyspozycji tylko komputer lub laptop...
  • Stały dostęp do sieci
    Stały dostęp do Internetu to dzisiaj niezbędna konieczność, wynikająca z charakteru pracy w niektórych firmach. Szansa całodobowego dostępu do sieci, zakładając, że teren, w którym...
  • Od pierwszego komputera do Internetu mobilnego
    Pewne zasady konstrukcyjne przyjęte pierwszym komputerze wywarły wpływ na późniejszy rozwój komputerów. Dzisiaj każdy ma Internet stacjonarny, który jest wypierany przez lepszy i bardziej...

Copyright 2012