Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Praca w domu a Internet bezprzewodowy

Praca w domu a Internet bezprzewodowy

Obecnie wiele firm na świecie produkuje urządzenia do rozpo­znawania obrazów. Są to urządzenia skomplikowane i bardzo drogie. Musimy sobie uświadomić, w jaki sposób można przetwo­rzyć obraz na postać akceptowaną przez komputer. Oczywiście każdy obraz, podobnie jak telewizyjny (pozornie ciągły), można potraktować jako zbiór ułożonych w prostokątną macierz punktów (tzw. raster)o różnym stopniu jaskrawości.

Krótko mówiąc, obraz może być po­traktowany jako wielka macierz, np. o rozmiarach 1024x 1024 (ten rozmiar narzucają zastosowania), której elementami są liczby oznacza­jące np. poziom jaskrawości. Tak przetworzony przez urządzenie wejściowe obraz może już podlegać obróbce i dalszej analizie przez komputer. Typowym „czujnikiem" stosowanym w urządzeniach rozpo­znawania obrazów jest standardowa kamera TV bądź tzw. densitometry, czyli zespół czujników określających stopień naświetlenia (np. zbiór fotokomórek). Sygnał analogowy, w którym zróżnicowane wielkości ampli­tudy świadczą o różnicowanym stopniu jaskrawości punktów obrazu, zostaje poddany procesowi dyskretyzacji i kwantyzacji. Aby móc w pełni wykorzystać wszelkie korzyści jakie daje komputer nie można zapomnieć o stałym dostępie do Internetu, Internet bezprzewodowy daje możliwość korzystania laptopa nawet poza biurem. Dzisiaj pracownicy , którzy pracują w domu mogą wykonywać dla zleceniodawcy pracę w domu lub dowolnym miejscu nawet na wakacjach, wystarczy mieć tylko Internet na kartę . Internet mobilny daje dzisiaj możliwości wykonywania pracy w dowolnym miejscu.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012