Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Jakie podstawowe parametry charakteryzują urządzenia

Jakie podstawowe parametry charakteryzują urządzenia

Bardzo trudno wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rozmaitość urządzeń zewnętrznych jest zdumiewająca. Różnorodność ta wynika z wielu możliwych postaci informacji wprowadzanych bądź wyprowadzanych z komputera. Z powyższych względów także zbiór parametrów charakteryzujących urządzenia jest bardzo liczny, a na dodatek istotność tych parametrów zmienia się w zależności od rozpa­trywanego urządzenia. Do najważniejszych, wspólnych dla wielu urzą­dzeń zaliczamy; szybkość wprowadzania i wyprowadzania informacji (okreś­la się ją w znakach lub bitach na sekundę); wygoda obsługi (określają ją różnorodne czynniki ergono­miczne); sposób kodowania i postać przesyłanej informacji (znakowo, dwójkowo, równolegle, szeregowo); sposób sprzęgania z systemem wejścia/wyjścia (niestandar­dowy, standardowy, typ sprzęgu standardowego). Do tych możliwości należy zaliczyć mobilność informacji, współcześnie Internet mobilny daje szansę na na korzystanie z Internetu w dowolnym miejscu, aby posiadać Internet bezprzewodowy wystarczy modem USB oraz laptop. Wyjątkowym uproszczeniem, jakie proponują operatorzy jest Internet na kartę, gdzie modem nie jest konieczny. W jaki sposób procesor współpracuje z pamięcią operacyjną? Pamięć operacyjna składa się ona z dwóch głównych części: części pamiętającej zawierającej właściwe układy przechowujące informacje oraz ze współ­pracującej z nią części sterującej. W części sterującej znajdują się dwa rejestry: rejestr adresowy (RA) przechowujący adres komórki, z której należy pobrać lub do której należy zapisać informację, oraz rejestr buforowy (RB).
Powiązane artykuły:
  • Od pierwszego komputera do Internetu mobilnego
    Pewne zasady konstrukcyjne przyjęte pierwszym komputerze wywarły wpływ na późniejszy rozwój komputerów. Dzisiaj każdy ma Internet stacjonarny, który jest wypierany przez lepszy i bardziej...
  • Internet zawsze dostępny
    Jeśli programy nie wykonują żadnych operacji zewnętrznych, to każdy z nich uzyskuje cyklicznie dostęp do procesora, 51 ms. W ten sposób wszystkie programy wykonują...
  • Stały dostęp do sieci
    Stały dostęp do Internetu to dzisiaj niezbędna konieczność, wynikająca z charakteru pracy w niektórych firmach. Szansa całodobowego dostępu do sieci, zakładając, że teren, w którym...

Copyright 2012