Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?

Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?

Współcześnie każdy posiada laptopa, który nie tylko jest podstawowym narzędziem pracy, ale też stanowi stałe źródło informacji, takie możliwości daje Internet bezprzewodowy, który już nie wymaga konieczności podłączenia kabla. Internet mobilny można uzyskać dzięki modemowi podłączonemu do komputera a Internet na kartę nie wymaga nawet modemu. Takie udogodnienia w świcie informatyki miały swój początek w latach trzydziestych. W roku 1937 Howard M. Aiken rozpoczął w Harward University pracę nad tzw. automatyczną maszyną cyfrową. Współpracował z firmą IBN Corporation. Konstrukcja będąca w użyciu od 1944 r. i znana pod nazwą MARK I była elektromechaniczną maszyną cyfrową. Podstawowym elementami konstrukcyjnymi były kółka licznikowe sterowane przekaźnikami. Warte odnotowania są czasy wykonania elementarnych operacji arytmetycznych: dodawania — 0,3 s mnożenia — 4 s, dzielenia — 10 s. Pierwszą elektroniczną maszyną cyfrową był ENIAC (ang Elektronie Numerical Integrator and Calculator) zaprojektowany przez I.P. Eckerta i I.W. Mauchly'ego w Moore School of Engineering w University of Pensylwania, którą to konstrukcję ukończono w 1946 r. Tę datę uznaje się za początek ery komputerów. ENIAC był właściwie komputerem uniwersalnym, aczkolwiek projektowano go do rozwiązy­wania równań różniczkowych opisujących tory pocisków i bomb ENIAC był zbudowany z ok. 18 000 lamp elektronowych i mieścił się w pomieszczeniu o wymiarach 6 x 12 m.
Powiązane artykuły:
  • Praca w domu a Internet bezprzewodowy
    Obecnie wiele firm na świecie produkuje urządzenia do rozpo­znawania obrazów. Są to urządzenia skomplikowane i bardzo drogie. Musimy sobie uświadomić, w jaki sposób można przetwo­rzyć...
  • Jakie podstawowe parametry charakteryzują urządzenia
    Bardzo trudno wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rozmaitość urządzeń zewnętrznych jest zdumiewająca. Różnorodność ta wynika z wielu możliwych postaci informacji wprowadzanych bądź wyprowadzanych z...
  • W jaki sposób procesor współpracuje z pamięcią operacyjną ?
    Liczba linii adresowych jest równa liczbie bitów adresu, a liczba linii danych jest równa długości komórki. Liczba linii sterujących zależy od konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego....

Copyright 2012