Internet zawsze dostępny

Jeśli programy nie wykonują żadnych operacji zewnętrznych, to każdy z nich uzyskuje cyklicznie dostęp do procesora, 51 ms. W ten sposób wszystkie programy wykonują się jak gdyby równocześnie. Zaleta tego rozwiązania jest szczególnie dobrze widoczna, gdy uwzględnimy konieczność wykonywania przez każdy program operacji wejścia/wyjścia.

Jak już powiedzieliśmy, taka operacja trwa dziesiątki tysięcy razy dłużej niż wykonanie jednego rozkazu. Po zainicjowaniu operacji procesor zamiast czekać bezczynnie może w tym zająć się wykonywaniem innego programu. Trzeba tylko jakoś rozwiązać problem nadzorowania przebiegu operacji oraz stwierdzenia, i kiedy się ona zakończyła. Do tego celu służą właśnie kanały wejścia/wyjścia. Są one w rzeczywistości małymi, specjalizowanymi procesorami zajmującymi się obsługą urządzeń zewnętrznych. Jednym z takich urządzeń jest modem USB, który ma małe rozmiary i jest łatwy w przenoszeniu, a po jego podłączeniu działa Internet mobilny. Internet bezprzewodowy daje szansę na stały dostęp do Internetu. Po odebraniu od procesora odpowiedniego rozkazu przejmują całkowicie kontrolę nad urządzeniem i dopiero po przesłaniu całej porcji danych z lub do pamięci informują procesor o zakończeniu operacji. W tym czasie procesor może wykonywać inne zadania . Bez koniczności montowania modemu USB działa Internet na kartę, zdobywający coraz większą rzeszę użytkowników, ma też zaletę, ponieważ ma też zaletę, że jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Linux czy Windows.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012