Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Od pierwszego komputera do Internetu mobilnego

Od pierwszego komputera do Internetu mobilnego

Pewne zasady konstrukcyjne przyjęte pierwszym komputerze wywarły wpływ na późniejszy rozwój komputerów. Dzisiaj każdy ma Internet stacjonarny, który jest wypierany przez lepszy i bardziej dostępny Internet mobilny. Wystarczy laptop i modem, a Internet bezprzewodowy to olbrzymie ułatwienie. Abonenci Orange mają możliwość korzystania z możliwości, jakie daje Internet na kartę. Jako ciekawostkę możemy przytoczyć tutaj pewien interesujący, acz mało znany fakt. Chodzi mianowicie o prawa autorskie do opatento­wania idei komputera. W roku 1950 I. Mauchly i J. P. Eckert zostali właścicielami patentu bazującego na koncepcji komputera ENIAC. W roku 1973 po zakończeniu procesu sądowego sędzia E. A. Larsen unieważnił ten patent uznając, że w świetle prawa właścicielem patentu powinien być J. V. Atanasoff. Otóż J. V. Atanasoffjuż w 1939 r. zbudował komputer specjalizowany do rozwiązywania 30 równań z 30 niewiado­mymi. Obliczenia były prowadzone w systemie dwójkowym; jedynka i zero były reprezentowane przez odpowiednią polaryzację konden­satorów. W roku 1942 była już sprawna część elektroniczna kompu­tera, lecz czytnik kart nie był jeszcze całkowicie sprawny. Prace nad tym komputerem po wojnie nie były kontynuowane. Stwierdzono, że w grudniu 1940 r. doszło do spotkania J. Mauchly'ego z J. V. Atanasoffem, zapoznał go ze swoimi rozwiązaniami, nie przedstawiając mu jednak żadnej dokumentacji.
Powiązane artykuły:
  • Internet zawsze dostępny
    Jeśli programy nie wykonują żadnych operacji zewnętrznych, to każdy z nich uzyskuje cyklicznie dostęp do procesora, 51 ms. W ten sposób wszystkie programy wykonują...
  • Urządzenia zewnętrzne w komputerze
    W urządzeniach zewnętrznych, dzięki którym działa Internet mobilny parametry, a zwłaszcza szybkość działania istotnie różnią się od szybkości procesora i pamięci. Poza tym, występujące...
  • Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?
    Współcześnie każdy posiada laptopa, który nie tylko jest podstawowym narzędziem pracy, ale też stanowi stałe źródło informacji, takie możliwości daje Internet bezprzewodowy, ...

Copyright 2012