Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego · Do czego służą kanały wejścia/wyjścia i dlaczego się je stosuje?

Do czego służą kanały wejścia/wyjścia i dlaczego się je stosuje?

Kanały wejścia/wyjścia służą do bezpośredniego przesyłania danych między urządzeniami zewnętrznymi i pamięcią operacyjną komputera (z pominięciem procesora). Modem USB, dzięki któremu działa Internet mobilny wykorzystuje te kanały. Stosuje się je dlatego, że między szybkością działania urządzeń zewnętrznych i procesora istnieje ogromna dyspro­porcja. O jej skali świadczy fakt, że w czasie potrzebnym na wykonanie typowej operacji wejścia/wyjścia procesor jest w stanie wykonać dzie­siątki tysięcy rozkazów, a czasem nawet setki tysięcy. Te niekorzystne relacje pogłębia konieczność dodatkowej manipulacji danymi przed wpisaniem ich do pamięci lub wyprowadzeniem na zewnątrz komputera. Chodzi tu np. o składanie słów z pojedynczo napływających znaków z urządzenia. Wszystko to sprawia, że w komputerach, w których procesor musi bezpośrednio sterować urządzeniami zewnętrznymi, o czasie wykonywania programów decydują przede wszystkim operacje wejścia/wyjścia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku gdy mamy do dyspozycji Internet na kartę, taki dostęp do Internetu daje olbrzymie możliwości dostępu do danych, Internet bezprzewodowy to stały dostęp do sieci. W starych komputerach, tzw. jednoprogramowych, procesor inicjujący operację wejścia/wyjścia i tak musiał czekać na jej zakończe­nie, gdyż nie miał w tym czasie nic innego do wykonania. Współczesne komputery są natomiast systemami wieloprogramowymi, czas procesor jest dzielony między kilka programów znajdujących się równocześnie w pamięci.
Powiązane artykuły:
  • Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?
    Współcześnie każdy posiada laptopa, który nie tylko jest podstawowym narzędziem pracy, ale też stanowi stałe źródło informacji, takie możliwości daje Internet bezprzewodowy, ...
  • Praca w domu a Internet bezprzewodowy
    Obecnie wiele firm na świecie produkuje urządzenia do rozpo­znawania obrazów. Są to urządzenia skomplikowane i bardzo drogie. Musimy sobie uświadomić, w jaki sposób można przetwo­rzyć...
  • Stały dostęp do sieci
    Stały dostęp do Internetu to dzisiaj niezbędna konieczność, wynikająca z charakteru pracy w niektórych firmach. Szansa całodobowego dostępu do sieci, zakładając, że teren, w którym...

Copyright 2012