Home · Od pierwszego komputera do internetu mobilnego

Od pierwszego komputera do Internetu mobilnego

Pewne zasady konstrukcyjne przyjęte pierwszym komputerze wywarły wpływ na późniejszy rozwój komputerów. Dzisiaj każdy ma Internet stacjonarny, który jest wypierany przez lepszy i bardziej dostępny Internet mobilny. Wystarczy laptop i modem, a Internet bezprzewodowy...

Jakie komputery zapoczątkowały rozwój informatyki na świecie ?

Współcześnie każdy posiada laptopa, który nie tylko jest podstawowym narzędziem pracy, ale też stanowi stałe źródło informacji, takie możliwości daje Internet bezprzewodowy, który już nie wymaga konieczności podłączenia kabla. Internet mobilny można...

Internet zawsze dostępny

Jeśli programy nie wykonują żadnych operacji zewnętrznych, to każdy z nich uzyskuje cyklicznie dostęp do procesora, 51 ms. W ten sposób wszystkie programy wykonują się jak gdyby równocześnie. Zaleta tego rozwiązania jest szczególnie dobrze...

Do czego służą kanały wejścia/wyjścia i dlaczego się je stosuje?

Kanały wejścia/wyjścia służą do bezpośredniego przesyłania danych między urządzeniami zewnętrznymi i pamięcią operacyjną komputera (z pominięciem procesora). Modem USB, dzięki któremu działa Internet mobilny wykorzystuje te kanały. Stosuje się je dlatego, że między...

Urządzenia zewnętrzne w komputerze

W urządzeniach zewnętrznych, dzięki którym działa Internet mobilny parametry, a zwłaszcza szybkość działania istotnie różnią się od szybkości procesora i pamięci. Poza tym, występujące w nich prądy i napięcia mają często wartości znacznie odbiegające...

W jaki sposób procesor współpracuje z pamięcią operacyjną ?

Liczba linii adresowych jest równa liczbie bitów adresu, a liczba linii danych jest równa długości komórki. Liczba linii sterujących zależy od konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego. Można wyodrębnić linię wyboru rodzaju operacji (odczyt, zapis) oraz linię...

Jakie podstawowe parametry charakteryzują urządzenia

Bardzo trudno wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rozmaitość urządzeń zewnętrznych jest zdumiewająca. Różnorodność ta wynika z wielu możliwych postaci informacji wprowadzanych bądź wyprowadzanych z komputera. Z powyższych względów także zbiór parametrów charakteryzujących urządzenia jest...

E- praca

E- praca to propozycja zatrudnienia dla osób, które mogą pracować zdalnie. Na czym polega taka praca ?Pracownik musi mieć do dyspozycji tylko komputer lub laptop oraz dostęp do Internetu. Pracownik w domu wykonuje zadania, które...

Praca w domu a Internet bezprzewodowy

Obecnie wiele firm na świecie produkuje urządzenia do rozpo­znawania obrazów. Są to urządzenia skomplikowane i bardzo drogie. Musimy sobie uświadomić, w jaki sposób można przetwo­rzyć obraz na postać akceptowaną przez komputer. Oczywiście każdy obraz, podobnie...

Stały dostęp do sieci

Stały dostęp do Internetu to dzisiaj niezbędna konieczność, wynikająca z charakteru pracy w niektórych firmach. Szansa całodobowego dostępu do sieci, zakładając, że teren, w którym się znajdujemy jest objęty siecią jednego z operatorów komórkowych.Internet mobilny...

Copyright 2012