Home · Historia komputera · Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Twórcy tej wizji społeczeństwa informacyjnego są świadomi pewnych trudności, jakie mogą napotykać przy jej urzeczywistnieniu, jednak kilka z tych systemów, w formie pilotowej zaczęto wdrażać, stały dostęp do informacji, jaki daje Internet bezprzewodowy.

Rezygnacja bowiem z informatyki wydaje się być równoznaczna z rezygnacją człowieka z wyższego bardziej świado­mego i bardziej racjonalnego stylu życia, a Internet mobilny daje szybki dostęp do informacji za pomocą prostego modemu USB lub Internet na kartę, który działa bez potrzeby dołączonego modemu USB. Cel przedstawionej koncepcji można potocznie wyrazić w sformułowaniu «należy społeczeństwo „papierkowe" przekształcać w społeczeństwo „bezpapierkowe"». Termin piąta generacja powstał w Japonii, gdzie powołano specjalną grupę badawczą do prac mających w efekcie doprowadzić po 1990 r. do wyprodukowania komputerów mających następujące cechy dotyczące sprzętu (superkomputery): Szybkość wykonywanych obliczeń i operacji na sekundę Długie słowa — około kilkudziesięciu bitów. Struktura macierzowa systemu wieloprocesorowego. Zastosowanie układów o bardzo dużym stopniu scalenia (VLSI) i trójwymiarowych układów scalonych. Pamięci półprzewodnikowe o pojemności rzędu Gbitów. Pamięci laserowe. Zastosowanie światłowodowego przesyłania informacji. Rozpoznawanie i generowanie mowy. Przetwarzanie obrazów. Sprzętowa realizacja niektórych instrukcji języków wyso­kiego poziomu. Za rekordzistów wśród superkomputerów uważało się: Fujitsu (500 min op/s), Hitachi (630 min op/s), CRAY XMP (630 min op/s), CRAY 2 (1 mld op/s), NEC (1,3 mld op/s).
Powiązane artykuły:
  • Sposoby kodowania mowy
    Dzisiejsze komputery mogą ,,rozmawiać ‘’ z użytkownikiem, dostęp do informacji staje się szybszy, dostęp do Internetu nie ma ograniczeń, przecież Internet bezprzewodowy daje nieograniczone...
  • Historia komputera
    W roku 1945 John von Neumann współpracujący z grupą badawczą w Moore School of Electrical Engineering opublikował komunikat, w którym zostały określone nowatorskie szczegóły konstruk­cyjne...
  • Na czym polega koncepcja społeczeństwa informacyjnego?
    W latach 1970 zaczęto programować na świecie (zwłaszcza w Japonii) określenie „społeczeństwo informacyjne". W wyniku rozwoju informatyki społeczeństwo informacyjne powinno charakteryzować się wysoką twór­czością intelektualną...

Copyright 2012