Home · Historia komputera · Rozwój komputerów w Polsce

Rozwój komputerów w Polsce

W Polsce komputery osobiste były produkowane przez firmy krajowe (Mera) oraz firmy polonijno-zagraniczne (np. Apina, Ameprod). Produkowane komputery osobiste były odpowiednikami komputerów osobistych firmy brytyjskiej SINCLAIR (np. ZX Spectrum, ZX Spec­trum + ,QL), firmy Apple (Lidia) bądź IBM PC XT(np. Meravax 6600). Większość z nich jest zbudowana z mikroprocesorów ośmiobitowych (Z-80, Intel 8080). Można zauważyć tendencje do konstruowania komputerów osobistych zbudowanych z mikroprocesorów 16-bitowych (Intel 8088), np. QL. Większość z komputerów osobistych ma za­pamiętany w pamięci ROM interpreter języka Basic, a niejednokrotnie kompilator języka Basic pamiętany na kasecie magnetofonowej lub dysku elastycznym (program po kompilacji wykonuje się wielokrotnie szybciej). Język Basic, który opracowano w 1965 r., przeżywał swoisty renesans popularności dzięki swojej prostocie syntaktycznej, która jest warunkiem koniecznym (z punktu widzenia użytkownika) w dobie rozwoju komputerów osobistych. Na marginesie trzeba za­znaczyć, że wówczas nie istnieje żadna standardowa wersja języka Basic. Istnieje niemalże tyle odmian tego języka, ile jest typów kompute­rów osobistych, aczkolwiek zasadnicze instrukcje tego języka we wszystkich wersjach są identyczne co do składni i znaczenia. Dzisiaj budzi olbrzymie zainteresowanie jest Internet na kartę. Dużym plusem jakie daje Internet mobilny jest łatwość obsługi trzeba tylko podłączyć modem USB, które pasują do netbooków oraz laptopów. Internet bezprzewodowy ma coraz większą liczbę użytkowników.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012