Home · Historia komputera · Na czym polega koncepcja społeczeństwa informacyjnego?

Na czym polega koncepcja społeczeństwa informacyjnego?

W latach 1970 zaczęto programować na świecie (zwłaszcza w Japonii) określenie „społeczeństwo informacyjne". W wyniku rozwoju informatyki społeczeństwo informacyjne powinno charakteryzować się wysoką twór­czością intelektualną w przeciwieństwie do społeczeństwa uprzemysło­wionego, które stawia sobie za cel obfitą konsumpcję dóbr materialnych. Wizje społeczeństwa informacyjnego można zilustrować na przykładzie Japonii, w której postanowiono w przyszłości utworzyć bank danych administracyjnych dla potrzeb urzędów państwowych. W kraju tym zamierza się stworzyć następujące systemy informatyczne: Miasto informatyczne — Computopolis (system tv kablowej do udzielania lokalnych informacji np. o zakupach, ochronie zdrowia itp., zautomatyzowany supermarket, lokalny system ogrzewania i goto­wania, system ochrony zdrowia itp.). W takim miejscu nie może zabraknąć stałego dostępu do Internetu, jaki daje Internet mobilny. Regionalny system zdalnej ochrony zdrowia (zdalne stero­wanie opieką zdrowotną i pierwszą pomocą w nagłych wypadkach, zautomatyzowany szpital i pracownie analityczne), gdzie niezbędny jest Internet bezprzewodowy. Informatycznie ukierunkowane szkolnictwo, gdzie Internet na kartę będzie powszechnie obowiązujący. System centralnego banku pomysłów (informacja naukowo- -techniczna, ośrodki szkolenia zawodowego, system wyróżniania, system wyrażania opinii politycznych przez społeczeństwo).
Powiązane artykuły:

Copyright 2012