Home · Historia komputera · Jak komputer rozpoznaje ludzką mowę ?

Jak komputer rozpoznaje ludzką mowę ?

Prawie wszystkie urządzenia IWR są uzależnione od konkretnego rozmówcy, tzn. rozpoznają słowa wypowiadane przez osoby, które je „nauczyły", należy przy tym mówić wolno, tj. dbając o odpowiednio długie przerwy między słowami. Można wyróżnić następujące grupy zastosowań urządzeń IWR: rejestracja danych (rozkazów) do komputera w trakcie wykonywania czynności całkowicie pochłaniających uwagę człowieka. Rynek urządzeń rozpoznających mowę ciągłą (CSR) praktycznie nie istnieje. Pierwszym w świecie i jednocześnie najbardziej zaawansowa­nym urządzeniem rozpoznawania mowy (tzw. mowy łączonej — to nie to samo co CSR) jest urządzenie DP-100 japońskiej firmy Nippon Electric Co. (wytwarzane od 1978 r.). Urządzenie to ma słownik o pojemności 120 słów i może analizować zdania o długości do 5 słów (lecz zdanie musi być wypowiedziane w czasie krótszym niż 2,5 s). Dokładność rozpoznawania określa się na 95%- Ze względu na wysoką cenę (67 tys. dolarów bądź 78 tys. dolarów — w wersji dwukanałowej) urządzenie nie znajduje wielu nabywców. Inną Olbrzymie plusy jakie daje Internet mobilny wynikają głównie z dostępu do wszelkich informacji, niezależnie od miejsca pobytu. Operatorzy komórkowi dali nam szansę korzystania z takiego udogodnienia jak Internet bezprzewodowy, nie jesteśmy już uzależnieni od ograniczeń. Internet na kartę daje szansę na znaczną szybkość przesyłania informacji, którą zawdzięcza modemom USB.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012