Home · Historia komputera · Jak działają urządzenia rozpoznające obrazy i gdzie mają one zastosowania?

Jak działają urządzenia rozpoznające obrazy i gdzie mają one zastosowania?

Komputery charakteryzują się wszechstronnym zastosowaniem np. urządzenia, które potrafią ,,czytać obrazy ‘’. Korzy­stanie z takich urządzeń wydaje się najbardziej naturalnym rozwiąza­niem np. przy analizowaniu przez komputer map kartograficznych, map meteorologicznych, zdjęć rentgenowskich, zdjęć satelitarnych itp. Dysponując bowiem takimi urządzeniami omija się bardzo uciążliwy dla użytkownika etap wstępnej obróbki obrazu, tzn. opisania za pomocą ciągu liczb parametrów obrazu podlegającego analizie przez komputer. Pominąwszy fakt, że jest to sposób uciążliwy i nienaturalny — nie zawsze taka wstępna obróbka obrazu jest możliwa. W jaki bowiem sposób wyobrażalny technicznie można opisać np. zdjęcie rentgenowskie? Istnieją zastosowania komputerów, które niejako wymusiły stosowanie urządzeń rozpoznających pewne obrazy. Taką dziedziną zastosowań jest robotyka. Wyobraźmy sobie robota sterującego taśmą produkcyjną w ten sposób, że musi on rozpoznać detale przesuwające się na taśmie produkcyjnej i odpowiednie skierować na stanowiska. Zwróćmy uwagę, że detale mogą być ułożone w różny, przypadkowy zresztą, sposób na taśmie, a więc robot w procesie podejmowania decyzji wyboru powinien uwzględniać obrót i przesunięcie. Nowoczesnym rozwiązaniem, z którego korzysta już ponad dwa miliony osób jest Internet bezprzewodowy, daje możliwość dostępu do sieci w pociągu, na wakacjach. Wystarczy modem USB, aby mieć Internet mobilny lub Internet na kartę.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012