Home · Historia komputera · Historia komputera

Historia komputera

W roku 1945 John von Neumann współpracujący z grupą badawczą w Moore School of Electrical Engineering opublikował komunikat, w którym zostały określone nowatorskie szczegóły konstruk­cyjne dotyczące komputera Edvac (ang. Electronic Discrete Variable Automatic Calculator — elektroniczny kalkulator zmiennych nieciągłych liczący automatycznie).

Edvac w porównaniu z komputerem ENIAC zawierał następujące nowości: wykorzystanie dwójkowego systemu liczenia; pamięć zrealizowana w oparciu o ultradźwiękowe linie opóźniające; program działania umieszczony w pamięci. W roku 1949 w Cambridge University Mathematical Laboratory ukończono pracę (zaczętą w 1947 r.) nad komputerem Edsac (ang. Electronic Delay Storage Automatic Calculator — automatyczny kalkulator z elektronową pamięcią opóźnieniową). W komputerze tym nowością było wprowadzenie licznika rozkazów i rejestru zwanego akumulatorem. Dość duży (jak na tamte czasy) skok technologiczny dokonał się wraz z uruchomieniem komputera Whirlwind (M1T-USA) w 1953 r. W komputerze tym po raz pierwszy J. W. Forrester zaproponował zastosowanie rdzeni ferrytowych w pamięci operacyjnej. Obecnie nowością na rynku informatycznym jest Internet na kartę, umożliwia korzystanie z Internetu bez konieczności podłączenia do kabla. Takich wymagań nie ma Internet mobilny, gdzie jedynym wymaganiem jest podłączenie modemu USB. Internet bezprzewodowy to dzisiaj najlepsze rozwiązanie dla pracujących przy pomocy komputera pracowników, którzy potrzebują stałego podłączenia do sieci.
Powiązane artykuły:
  • Jak komputer rozpoznaje ludzką mowę ?
    Prawie wszystkie urządzenia IWR są uzależnione od konkretnego rozmówcy, tzn. rozpoznają słowa wypowiadane przez osoby, które je „nauczyły", należy przy tym mówić wolno, tj. dbając...
  • Początek ewolucji komputerowej a Internet bezprzewodowy
    Na początku ewolucji komputerowej nowością na rynku krajowym było pióro świetlne oferowane przez firmę APINA do komputera osobistego. Niemal wszystkie komputery osobiste...
  • Rozwój komputerów w Polsce
    W Polsce komputery osobiste były produkowane przez firmy krajowe (Mera) oraz firmy polonijno-zagraniczne (np. Apina, Ameprod). Produkowane komputery osobiste były odpowiednikami komputerów osobistych firmy...

Copyright 2012