Home · Historia komputera

Społeczeństwo informacyjne

Twórcy tej wizji społeczeństwa informacyjnego są świadomi pewnych trudności, jakie mogą napotykać przy jej urzeczywistnieniu, jednak kilka z tych systemów, w formie pilotowej zaczęto wdrażać, stały dostęp do informacji, jaki daje Internet bezprzewodowy. ...

Na czym polega koncepcja społeczeństwa informacyjnego?

W latach 1970 zaczęto programować na świecie (zwłaszcza w Japonii) określenie „społeczeństwo informacyjne". W wyniku rozwoju informatyki społeczeństwo informacyjne powinno charakteryzować się wysoką twór­czością intelektualną w przeciwieństwie do społeczeństwa uprzemysło­wionego, które stawia sobie za cel...

Rozwój komputerów w Polsce

W Polsce komputery osobiste były produkowane przez firmy krajowe (Mera) oraz firmy polonijno-zagraniczne (np. Apina, Ameprod). Produkowane komputery osobiste były odpowiednikami komputerów osobistych firmy brytyjskiej SINCLAIR (np. ZX Spectrum, ZX Spec­trum + ,QL), firmy...

Jakie nowe sposoby komunikowania się użytkownika z komputerem zapewniają komputery osobiste?

W firmie Apple wymyślono i wprowadzono do obsługi komputerów tzw. „myszkę" (ang. mouse). „Myszka" jest po prostu małym pudełeczkiem leżącym na stole obok klawiatury komputera. Każdy ruch „myszką" po powierzchni stołu powoduje przemieszczanie się w...

Jak działają urządzenia rozpoznające obrazy i gdzie mają one zastosowania?

Komputery charakteryzują się wszechstronnym zastosowaniem np. urządzenia, które potrafią ,,czytać obrazy ‘’. Korzy­stanie z takich urządzeń wydaje się najbardziej naturalnym rozwiąza­niem np. przy analizowaniu przez komputer map kartograficznych, map meteorologicznych, zdjęć rentgenowskich, zdjęć...

Sposoby kodowania mowy

Dzisiejsze komputery mogą ,,rozmawiać ‘’ z użytkownikiem, dostęp do informacji staje się szybszy, dostęp do Internetu nie ma ograniczeń, przecież Internet bezprzewodowy daje nieograniczone możliwości korzystania z niego. Poza tym Internet na kartę to...

Czy komputery mogą informować użytkownika głosem?

Układy rozpoznawania mowy produkują takie firmy, jak: Heuristic Inc.; Threshold Technology Inc.; Interstate Electronics Corp.; Dialog Systems. Urządzenia do sterowania komputerów głosem zaczynają pro­ducenci już wprowadzać także do komputerów osobistych. Podobnie jak Internet mobilny...

Jak komputer rozpoznaje ludzką mowę ?

Prawie wszystkie urządzenia IWR są uzależnione od konkretnego rozmówcy, tzn. rozpoznają słowa wypowiadane przez osoby, które je „nauczyły", należy przy tym mówić wolno, tj. dbając o odpowiednio długie przerwy między słowami. Można wyróżnić następujące grupy...

Początek ewolucji komputerowej a Internet bezprzewodowy

Na początku ewolucji komputerowej nowością na rynku krajowym było pióro świetlne oferowane przez firmę APINA do komputera osobistego. Niemal wszystkie komputery osobiste oferowane w Polsce gwarantowały wykonanie poleceń dotyczących grafiki, np....

Historia komputera

W roku 1945 John von Neumann współpracujący z grupą badawczą w Moore School of Electrical Engineering opublikował komunikat, w którym zostały określone nowatorskie szczegóły konstruk­cyjne dotyczące komputera Edvac (ang. Electronic Discrete Variable Automatic Calculator —...

Copyright 2012